A jak je to s betlémy v literatuře…

Betlémy se objevují v řadě literárních děl v České republice, ať už jako symboly nebo motivy. Zde jsou některé příklady:a) Božena Němcová: Ve svých dílech často zmiňovala vánoční zvyky a tradice, včetně postavení betlému. V její knize "Babička" se objevuje scéna, kde postavy staví a obdivují betlém.b) Karel Jaromír Erben: V jeho sbírce "Kytice" se v básni "Svatební košile" objevuje zmínka o betlému jako o něčem, co přináší radost a štěstí.c) Josef Lada: Kromě toho, že byl významným malířem betlémů, vytvořil Josef Lada také řadu knih a ilustrací s vánoční tematikou, kde se betlémy často objevují.d) Jaroslav Seifert: V jeho básni "Betlém" popisuje autor své vzpomínky na dětství, kdy se v předvánočním čase těšil na příchod betlému.e) Karel Čapek: V jeho díle "Vánoční povídky" se objevuje několik příběhů, které se odehrávají kolem betlému a zobrazují jeho význam pro lidí.f) Ludvík Aškenazy: V jeho knize "Vánoční příběhy" se objevuje příběh o betlému, který hraje klíčovou roli v příběhu.Tyto a mnohé další literární práce ukazují, jak hluboko je betlém zakořeněný v české kultuře a jaký má význam pro vánoční tradice a zvyky