O nás - Dům Betlémů, Svět Betlémů

Umění je způsob, jak vyjádřit nevyslovitelné...

Betlémy jsou více než jen výstavou sošek a scén. Každý betlém je osobitým vypravěčem příběhů a dokladů kultury místa, odkud pochází. Od prostých dřevěných figurek až po detailně propracované modely s osvětlením a pohyblivými figurkami jsou svědectvím dovedností a talentu řemeslníků po celém světě. 

První betlémy se začaly vytvářet ve 13. století. Sv. František z Assisi je považován za zakladatele tradice vánočních jesliček, když v roce 1223 v italském Grecciu uspořádal živou rekonstrukci narození Ježíše Krista.

Na našem území předchází stavění betlémů zobrazení Kristova narození na medailích. První medaile s tímto námětem byla odlita v Jáchymově asi v roce 1533, zatímco první betlém byl postaven v Praze v roce 1550 v kostele sv. Klimenta. V kremnické mincovně byla vánoční medaile odlita již kolem roku 1530. Tyto medaile tedy byly předchůdci českých a moravských betlémů.

Jaké betlémy znáte tady u nás v Čechách?

Třebechovický Betlém

Třebechovický betlém je dokonalým výtvorem našich předků. Pracovalo na něm více než 40 let tři generace rodiny Proboštů. Vyřezávali ho z lipového dřeva, zdobili barevnými papíry a látkami a dokonce používali skutečné lidské vlasy. Betlém má tři patra a obsahuje více než 2000 figur. Každý detail je pečlivě zpracován a vyznačuje se neskutečnou precizností.Třebechovický betlém je také unikátní tím, že je jediným pohyblivým betlémem na světě.Stovky figur se pohybují díky systému ozubených kol a pák, což přidává na jeho fascinujícím kouzlu.

Jindřichohradecký betlém

Věděli jste, že tento betlém vznikal více než 60 let? A ani to není nejzajímavější věc. Přestože se jedná o dílo jednoho muže, Kašpara Bečvy, je v něm zachyceno mnoho různých období a stylů. Tento betlém je průřezem celé historie lidstva, zobrazuje různé období a ukazuje, jak se měnila naše civilizace.Ale ještě nejsme u konce. Jindřichohradecký betlém obsahuje přes 1380 postaviček a jeho plocha je téměř 20 metrů čtverečních.Každá postavička je unikátní a má svůj vlastní příběh. A to všechno vytvořil jeden člověk, který pro nás zanechal nejen nádherné umělecké dílo, ale také důkaz o neuvěřitelné vytrvalosti a lásce k tradicím.

Betlém z Karlštejna

Jedinečnost Betlému z Karlštejna spočívá v jeho detailním ztvárnění života v době středověkého Českého království. Tvorba tohoto betlému je skutečný umělecký zázrak. Každá figurka, každý detail má svůj unikátní příběh a odráží autentickou historickou atmosféru.Nezapomeňme, že Betlém z Karlštejna nebyl vytvořen jen tak. To byl výsledek pečlivé práce, věrné rekonstrukci historických událostí a oslavě naší bohaté kulturní dědictví. Je to umělecký podnik, který pochází z hluboké lásky k naší zemi a její historii.To je to, co dělá betlémy tak fascinujícími - jejich schopnost vytvořit portrét naší minulosti, který je tak živý a barevný. Betlém z Karlštejna je hrdým příkladem tohoto odkazu.

Betlém v Krkonoších

Krkonošský betlém je jedinečný zejména svým zpracováním. Jedná se o obrovskou dřevěnou stavbu, jejíž vyřezávání trvalo více než 15 let.Unikátní je svou detailností, která zachycuje každodenní život obyvatelů Krkonoš z 19. století. Představuje nejenom tradiční výjevy z Bible, ale také lidi při práci, hospodářská zvířata či architekturu dobových staveb.Tato mistrovská práce je dílem řezbáře Václava Tomše, který na něm pracoval od roku 1838 a dokončil jej až v roce 1853. Betlém byl vytvořen pro kostel sv. Petra a Pavla v Horních Mísečkách, kde je dodnes k vidění.Řezbář při vytváření tohoto díla použil jenom dřevo z Krkonoš, což mu dodává autentičnost a propojuje ho s místem jeho vzniku.

Betlém v Praze

Jeden z nejznámějších je Betlém u svatého Jiljí, který byl vytvořen v roce 1784 a patří mezi nejstarší dochované betlémy v Čechách.Jeho jedinečnost spočívá v tom, že je zhotoven z vosku, který byl tehdy ve výrobě betlémů velmi oblíbený.Dalším je Lorecký betlém v Lorecké kapli, který je řazen mezi nejhodnotnější betlémy v České republice. Byl vytvořen koncem 18. století a je složen z více než tisíce figur, které vytvořili místní umělci.Pro nadšence moderního umění je zde také alternativa v podobě Betlému na Staroměstském náměstí, který každý rok vytváří jiný sochař a každý rok je jiný, což dokazuje, že betlémy si zachovávají svou relevanci i v dnešní době.

Šumavský betlém

Šumavský betlém, jedinečná dřevěná řezba, byl vytvořen v letech 1934 až 1941 a je světově známým symbolem šumavských tradic. Jeho tvůrcem byl řezbář Josef Stehno, který ho vytvořil jako vzpomínku na dávné časy a jako vyjádření své lásky k Šumavě.Tato ohromující řezba je složena z více než 200 postav a zachycuje život na Šumavě v 19. století.Josef Stehno vytvořil betlém, aby ukázal světu šumavské tradice a životní styl, a aby připomněl, jak dalece jsme jako lidstvo dospěli. Šumavský betlém je také důkazem jeho neuvěřitelného talentu a dovedností, které byly předány z generace na generaci.