Dům Betlémů

„Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku,

cože komu dobrého neseš na památku? 

Hospodáři štědrovku, 

kravám po výslužce; 

kohoutovi česneku, 

hrachu jeho družce. 

Ovocnému stromoví od večeře kosti a 

zlatoušky na stěnu tomu, kdo se postí.“

Představte si místo, kde se historie setkává s uměním a tradicí - svět betlémů. Místo, kde se zároveň oživuje minulost a připomíná nám krásu současnosti. 

Restaurujeme Betlémy a další náboženské artefakty..., půjčujeme je na výstavy, organizujeme výstavy

Betlémy podle materiálu

Betlémy můžeme rozdělit do různých kategorií, například podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Máme dřevěné, kamenné, keramické, textilní, papírové, kovové a mnoho dalších.

Betlémy místa původu

Podle místa původu se můžeme setkat s českými, moravskými, slovenskými, polskými, italskými, španělskými, mexickými a mnoha dalšími betlémy. Každá země má svůj jedinečný styl a tradici.
Discover creative services

Betlémy podle stylu

Podle stylu mohou být betlémy tradiční, moderní, umělecké, rustikální, miniatury, gigantické a tak dále.
Marketing services

Betlémy podle postav

A podle toho, jak jsou postavy zobrazovány, máme betlémy s realistickými, stylizovanými, abstraktními nebo symbolickými figurkami.
Click Here

Betlémy - zaměřené na jesličky

Jesličkový betlém se soustřeďuje na postavy kolem Ježíška - Pannu Marii, sv. Josefa a tři krále.
Click Here

Krajinný či Architektonický

Krajinný a architektonický betlém zahrnuje i dramatické scény a architektonické prvky, které znázorňují život v daném čase a místě.
Click Here

VýstaVA BETLEMů rok 2023

Výstava se bude konat 22.12.2023 až 4.2. 2024

Proč restaurovat Betlémy?

Přemýšleli jste o tom, jakou cestu urazí betlém, než se dostane na výstavu? Každý jednotlivý kousek je restaurován s láskou a precizností, někdy trvá i několik měsíců, než figurka dostane svou konečnou podobu.

Restaurátor musí ctít ducha betlému a zcela se podřídit záměru jeho tvůrce. Špičkoví restaurátoři používají pokud možno dobové materiály i staré nástroje. 

Restaurování starých dřevěných betlémů, jako těch z Kralic, je jako oživování dávného folklorního a náboženského příběhu. 

Tak, jako se časem opotřebované stránky knihy pečlivě opraví a znovu sešijí, aby příběh mohl dál žít, tak i staré betlémy procházejí procesem restaurování. 

Je to výstava trpělivosti a dovednosti, kde každý detail má svůj význam.

Kolik betlemů jsme už zrenovovali

Co je pro nás důležité?

od

2014

Betlémy restaurujeme od roku 2014 a co je pro nás restaurování teď?

100

+

Zrestaurovali jsem více než 100 betlémů a pořád tím žijeme...

7

+

Máme za sebou už 7 krásných výstav - většinou v Muzeu