Restaurování - Bradna restaurování s.r.o.

  • Ne, ne ten klasický, který známe z vánočních písní, ale ten umělecký, který je někdy historickým skvostem?
  • Mám pro vás jedinečný příběh našeho restaurování betlémů.
  • Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli, ale práce na restaurování betlémů je zcela výjimečná.
  • Může to být velmi detailní a precizní práce, která vyžaduje trpělivost, jemné ruce a hluboké pochopení materiálů a technik použitých v minulosti. Ale proč by někdo chtěl věnovat svůj čas a energii restaurování betlémů?
  • Betlémy jsou nejenom o kráse a umělecké hodnotě, ale také o příbězích, které nám mohou říci o minulosti. Každý betlém je unikátní a jeho restaurování je jako cesta zpět v čase, kde můžeme objevovat, jak lidé žili, jaké byly jejich hodnoty a jak se dívali na svět.
  • Naše firma se specializuje na restaurování betlémů a dalších církevních artefaktů. Už několik let se staráme o tyto malé či velké  skvosty, které jsou často opomíjeny nebo zapomenuty. Naše práce je jako archeologie na drobné úrovni, kde každý detail má svůj význam a každý kus je důležitý.
  • Ale co dělá naši práci opravdu speciální, je to, že jsme si uvědomili, že restaurování betlémů není jen o zachování minulosti, ale také o jejich předávání do budoucnosti. Chceme, aby lidé mohli znovu objevovat tyto skvosty a učit se z nich.

Kontakt